پکیجهای شگفت انگیز

  “پکیج زبان آموز گفتارتوانگستر: یک تحول در رشد گفتار کودکان” موفقیت در فرایند آموزش زبان فارسی در د...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز حیوانات   با سلام ، در این مجموعه یکصد و پنج  دقیقه ای که درچهار قسمت ارایه شده است ، شما با مجم...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز میوه ها   To view this video please enable JavaScript,...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین دوره ها

پکیج زبان آموز جامع اول مناسب برای یک تا هفت سال
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز حیوانات
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز میوه ها
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج کودک نابغه من | قسمت هفتم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج کودک نابغه من | قسمت ششم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
enemad-logo