پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من )

پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من ) ، در این مجموعه سعی شده است تا با افزایش توجه و تمرکز و بعد آموزش مفاهیم ساده از جمله اعداد و رنگها و تلفیق حس و حرکت و شناخت ، آمادگی جهش ذهنی کودک شما فراهم گردد و این ابتدایی ترین گام است .
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

توضیحات دوره

پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من )

پکیج جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من ) ، در این مجموعه سعی شده است تا ابتدا با افزایش توجه و تمرکز و در گام بعدی ، آموزش مفاهیم ساده از جمله اعداد و رنگها و تلفیق حس و حرکت و شناخت ، آمادگی جهش ذهنی کودک شما فراهم گردد و این ابتدایی ترین گام است . 

مراحل رشد شناختی کودک :

1. **مرحله حسی – حرکتی  (صفر تا 2 ماه):** در این مرحله، کودک اطلاعات را از طریق حس‌های اولیه مانند بو، لمس و تجربه حرکتی دریافت می‌کند. او هنوز قادر به تمایز میان خود و جهان خارجی نیست و تجربه‌هایش به صورت اختیاری نیستند.

2. **مرحله حسی حرکتی (2 تا 7 ماه):** در این مرحله، کودک شروع به برقراری ارتباط با محیط اطراف خود از طریق حرکت‌های جسمانی می‌کند. او ابزارهای حسی و حرکتی را برای برقراری تعامل با محیط خود توسعه می‌دهد.

3. **مرحله عملگرایی (7 تا 12 ماه):** در این مرحله، کودک شروع به استفاده از ابزارهای ذهنی برای حل مسائل ساده می‌کند، مانند حل مشکلات اولیه و استفاده از اشیاء به عنوان وسایل. این مرحله معروف به زمان ظهور “عملگرهای مراحل ثابت” است.

4. **مرحله تصویرسازی اولیه (12 تا 18 ماه):** در این مرحله، کودک توانایی استفاده از علائم و نمادها را برای ارتباط و ارتباط بین اشیاء را توسعه می‌دهد. او می‌تواند تصاویر ساده از اشیاء و واژگان را درک کند.

5. **مرحله تصویرسازی نهایی (18 تا 24 ماه):** در این مرحله، کودک توانایی تصویرسازی و تفکر از راه دور را تقویت می‌کند. او می‌تواند رویدادها و اشیاء را به طور پیوسته در ذهن خود تصور کند و از این تصاویر برای حل مسائل استفاده کند.

افزایش توانایی های شناختی از دو تا هفت سالگی :

1. **مرحله عملیات پیش‌عملیاتی (2-4 سالگی):** در این مرحله، کودکان شروع به استفاده از زبان برای ارتباط با دیگران می‌کنند. آن‌ها نیز توانایی‌های مفهومی و مفهومی‌کلامی خود را تقویت می‌کنند، اما هنوز درکی عمیق از مفاهیم ریاضی و مفاهیم انتزاعی ندارند.

2. **مرحله عملیات پیش‌عملیاتی خالص (4-7 سالگی):** در این مرحله، توانایی‌های شناختی کودکان به طور قابل توجهی پیشرفت می‌کند. آن‌ها می‌توانند انتظارات خود را بر اساس واقعیت‌های بیرونی تغییر دهند و به نتیجه رسیدن به مسائل زیرپایی از طریق مفهومی‌پیوندی (که مفاهیم متنوع را با یکدیگر ترکیب می‌کند) را تجربه کنند. همچنین، آن‌ها توانایی حل مسائل را از طریق استفاده از عملیات منطقی پیچیده‌تری مانند کلاس‌بندی، مقایسه، و سریالی‌سازی تقویت می‌کنند.

3. **مرحله عملیات مفهومی‌پیوندی (7-11 سالگی):** در این مرحله، کودکان قادر به استفاده از تفکر مفهومی‌پیوندی هستند که به آن مفهوم دوگانه می‌گویند. آن‌ها می‌توانند بین دو مفهوم متنوع تفاوت‌ها و مشابهت‌ها را تشخیص دهند و ارتباطات پیچیده‌تری بین مفاهیم برقرار کنند. این مرحله به طور خاص مرحله توسعه فکر انتزاعی می‌باشد.

در همه این مراحل، کودکان به وسیله بازی، تجربه، و تعامل با محیط اطراف خود این توانایی‌ها را توسعه می‌دهند.

نظرات دانشجویان

پیشنمایش دوره

600,000 تومان

آسیب شناس گفتار و زبان ، گفتار درمانگر و روانشناس ، سیاوش عطایی
مبتدی
سه
60 دقیقه
خیر
پس از خرید
سه

سایر دوره ها

پکیج اول (از واژه تا گفتار ) معادل شصت جلسه سی دقیقه ای حضوری  این مجموعه 120 دقیقه ای ، ویژه تمام کودکان و نوجوانان ...

مبتدی

پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من ) پکیج جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من ) ، در این مجموعه سعی شده است...

مبتدی

پکیج تربیت شنیداری صداهای سایشی : معادل شصت جلسه سی دقیقه ای حضوری  در این دوره هشتاد دقیقه‌ای که در چهار قسمت ارائه ...

مبتدی
enemad-logo