گفتاردرمانی ورامین

پکیج تربیت شنیداری صداهای سایشی : معادل شصت جلسه سی دقیقه ای حضوری  در این دوره هشتاد دقیقه‌ای که در چهار قسمت ارائه ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

  “پکیج زبان آموز گفتارتوانگستر: یک تحول در رشد گفتار کودکان” معادل شصت جلسه سی دقیقه ای حضوری مو...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

“پکیج زبان آموز گفتارتوانگستر: یک تحول در رشد گفتار کودکان” معادل شصت جلسه سی دقیقه ای حضوری  موفقیت در ف...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

“پکیج زبان آموز گفتارتوانگستر: یک تحول در رشد گفتار کودکان” معادل شصت جلسه سی دقیقه ای حضوری  موفقیت در ف...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز حیوانات معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری  با این پکیج شگفت‌انگیز حیوانات، دنیای جذاب و پرماجرا حیوانا...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت اول زمان متوسط آموزش این مفاهیم در کلینیک حدود چهل جلسه نیم ساعته است .  این مجموعه ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت دوم زمان متوسط آموزش این مفاهیم در کلینیک حدود چهل جلسه نیم ساعته است .  این مجموعه ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز میوه ها معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری    To view th...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین دوره ها

پکیج اول (از واژه تا گفتار )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج تربیت شنیداری صداهای سایشی
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت دوم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت اول
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
enemad-logo