گفتاردرمانی کودک ۵ساله

پکیج تربیت شنیداری صداهای سایشی :   با سلام، در این دوره هشتاد دقیقه‌ای که در چهار قسمت ارائه شده است و به شما م...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

  “پکیج زبان آموز گفتارتوانگستر: یک تحول در رشد گفتار کودکان” موفقیت در فرایند آموزش زبان فارسی در د...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

  “پکیج زبان آموز گفتارتوانگستر: یک تحول در رشد گفتار کودکان” موفقیت در فرایند آموزش زبان فارسی در د...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

  “پکیج زبان آموز گفتارتوانگستر: یک تحول در رشد گفتار کودکان” موفقیت در فرایند آموزش زبان فارسی در د...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز حیوانات   با سلام ، در این مجموعه یکصد و پنج  دقیقه ای که درچهار قسمت ارایه شده است ، شما با مجم...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت اول زمان متوسط آموزش این مفاهیم در کلینیک حدود چهل جلسه نیم ساعته است .  این مجموعه ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت دوم زمان متوسط آموزش این مفاهیم در کلینیک حدود چهل جلسه نیم ساعته است .  این مجموعه ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج شگفت انگیز میوه ها   To view this video please enable JavaScript,...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت اول پکیج کودک نابغه من راه حلی موثر برای بهبود مهارت های گفتار و زبان کودکان پکیج کودک نابغ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین دوره ها

پکیج اول (از واژه تا گفتار )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج تربیت شنیداری صداهای سایشی
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت دوم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت اول
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
enemad-logo